ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 5 สำหรับคำว่า "นิคมลำพูน" (0.0023 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตส..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/03/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ม.6
สาขา : คอมพิวเตอร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : ลำพูน,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปวช.
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
15/03/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปวส.
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : ลำพูน,
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 35 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : ลำปาง,
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 |
X


กรุณารอสักครู่...