ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,005 สำหรับคำว่า "ธนาคารไทยพาณิชณ์" (0.0028 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมโยธา
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางซื่อ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ม.6
สาขา : อังกฤษ - สังคม
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 14,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยและควา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ระยอง,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
ประสบการณ์ 23 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป(บ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : พุทธศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : ขอนแก่น,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การโฆษณาและการประ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 27,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 43 ปี
ประสบการณ์ 18 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 37 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สื่อสารมวลชน
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอยามัยและควา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมการจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ,
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วารสารศาสตร์เพื่อ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : องค์การและการจัดก..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สงขลา,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์กราฟิก
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่..)
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
ประสบการณ์ 18 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศน์ศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ช่างยนต์
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คณิตศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : 2.39
พื้นที่ต้องการทำงาน : สงขลา,
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรไฟฟ้า
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่,บา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การประกอบการและกา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สงขลา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วารสารศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ประเวศ อ่อนนุช, สวนห..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ เอกกา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : จุลชีววิทยา
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..34    >>
X


กรุณารอสักครู่...