ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,017 สำหรับคำว่า "ธนาคารไทยพาณิชณ์" (0.0074 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การเงินและการธนาค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
ประสบการณ์ 15 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารทรัพยากรมนุ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การท่องเที่ยว/การ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการธุรกิจอิ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาโท
สาขา : บริหารธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางคอแหลม, ยานนาวา, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สังคมศาสตร์/ภูมิศ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปวส.
สาขา : การจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่,พญ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 11,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
25/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจักการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 19 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาโท
สาขา : การบริหารและนโยบา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางคอแหลม, ยานนาวา, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ปวส.
สาขา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เอเชียตะวันออกเฉี..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแว..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์ ความป..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 48 ปี
ประสบการณ์ 21 ปี
ปริญญาโท
สาขา : วิศวกรรมการจัดการ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พญาไท, ราชเทวี สามเส..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุต..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วารสารศาสตร์เพื่อ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ การภา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศสาสตร์ เอกวา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (คันนายาว..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
ประสบการณ์ 22 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ/บริทรัพ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 12 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การบริหารทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
ประสบการณ์ 23 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 38,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..34    >>
X


กรุณารอสักครู่...